Beleid

Het beleid van DIVA Delft is gericht op een betrokken samenleving waarin alle mensen de kans krijgen om mee te doen en de regie over het eigen leven te houden. Voor mensen die dit (tijdelijk) niet meer op eigen kracht kunnen biedt DIVA Delft een steuntje in de rug. Om dit mogelijk te maken werkt DIVA Delft nauw samen met een breed scala aan samenwerkingspartners.
De Delftse visie op het sociale domein en de Wet maatschappelijke ondersteuning vormen de kaders waarbinnen DIVA Delft uitvoering geeft aan collectieve en individuele dienstverlening, informatie, voorlichting en advies.
Een integrale aanpak, resultaat- en ontwikkelingsgericht ondersteunen zijn hierbij kernbegrippen. Meer weten? U vindt hier enkele beleidsstukken. Of stel uw vraag via het contactformulier.

Jaarverslag 2013

Beleidsplan 2012 tot 2015

Privacy en klachten
 

afdrukken