Over ons

DIVA Delft maakt meedoen mogelijk. Soms lukt dat meedoen niet op eigen kracht en hebben mensen (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig. DIVA Delft  helpt met dienstverlening, informatie, voorlichting en advies. Keerpunt, Verder met elkaarWaar het kán gebeurt dat met inzet van vrijwilligers, waar het moét met professionals. DIVA Delft is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Wmo-loket, het Startpunt wonen zorg welzijn. De werkzaamheden van DIVA Delft worden uitgevoerd door 22 professionals en ruim 125 vrijwilligers. 

 

Nieuws

  • Organisaties in Delft starten met uitwerking basisvoorzieningen Welzijn 2015-2016

    Na heroverweging van de aanbesteding van de nota 'Gezond en Wel' heeft het college van...
    Lees meer

  • Voorgenomen fusie DIVA Delft en Participe Delft

    Participe Delft en DIVA Delft hebben een intentieverklaring ondertekend om vanaf 1 januari 2015 te...
    Lees meer